Home

 

Staffan Johansson

Artist


 

Om Staffan

About

 

 

 

 

Född 1965, målare, tecknare och skulptör.

Bor i Örby, Västra götaland.

Born 1965, paintings, drawings and sculpture.

 

 

Upplevelse, och därtill  betoning på omvärldens händelser i nuet och historien. Fasor,demonstrationer och familjära situationer avbildas lik litterär journalistik i förhöjd realism.

Rörelse i bilden är signifikativ för Staffan Johansson.

Bengt-Göran Johansson

Experience, and emphasis on the outside world's events in the present and history. Horror, demonstrations and family situations are depicted like literary journalism in enhanced realism.

Movement in the image is significant to Staffan Johansson.

Bengt-Göran johansson

Att måla

 

Min mamma har berättat att när jag var liten lämnade jag ibland leken med andra barn för att ensam lägga mig mig på golvet och rita.I stunder när jag frågat mig varför jag målar har det hjälpt mig att förstå att jag helt enkelt är skapt på det viset. Små barn gör sig inga konstlade anledningar till aktiviteter, de gör det som faller dem in. Som vuxen kanske man borde ha bättre skäl för sina förehavanden men jag kommer inte på något.

 

To paint

 

My mother told me that when I was a child, I sometimes left the games with other children to lay down on the floor to make drawings all by myself. At times when I ask myself why I paint, it has helped me to understand that I was simply born that way. Little children do not make artificial reasons for their activities, they do whatever they like. As an adult, perhaps you should have better reasons for your activities, but I can´t think of any.

 

EXHIBITIONS

 

 

Samlingsutställningar

Höstsalongen, Borås- 88

Rydals museum,90-91

Decembersalongen, Gbg,-91

7häradskonst Flaménska galleriet. Borås,- 91

Konstnärshuset Sjöboda, Jönköping

Marks konstgille, -95

Hedaeusstipendiater, Flaménska, Borås,- 95

Borås konstmuseum,-98

Hamnmagasinet Varberg, -00

Galleri Thomassen, -01

Vasa konsthall -09

Separatutställningar

Galleri 33, Gbg, -93

Flaménska, Borås,-95

Ulricehamns museum,-99

Marks konstgille,-99

Flaménska, Borås,-03

Marks konsklubb, Skene -05

Stallet, Mariestad,-05

Galleri Glasverandan, Fristad,-05

Marks konstgille,-06

Marks konstgille -12

Glasets hus -17

 

 

Representerad

 

Borås konstmuseum, Mark kommuns samlingar, Västra Götalandsregionen,m fl.

 


+46 705 89 70 10

        info@staffanjohansson.se

CONTACT DETAILS

Copyright @ All Rights Reserved